วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู


เป็นรูปแบบของคอมพิวเตอร์พกพาที่สามารถสื่อสารและสามารถทำงานได้ง่ายสะดวก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น