วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โทรทัพท์

โทรศัพท์ ( Telephone )คือ ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้า เป็นเครื่องมือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลโดยใช้สายตัวนำโยงติดต่อถึงกัน และอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นหลักสำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น